تعریض خیابان ها  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1388

سلام :

5-درمورد تعریض خیابانها باید عرض کنم که شهرداری باید باکمک بانکها نسبت به خریدمغازه های دوطرف خیابان اقدام کند تا باسرعت بتواند مغازه های کهنه وخراب که باعث زشتی ونازیبایی شهر میشودتخریب وخیابان را بادر نظر گرفتن حد اقل برابیست سال اینده امکانات انرا در نظر بگیر ودر ضمن از ادارات آب .برق . تلفن .گاز .فاضلاب .وغیره بخواهد که اقامات شهری خورا انجام داده وپس از اتمام کار آنها شروع به اسفالت نماید واز اشخاص سازنده ساختمانهای کنار خیابان بخواهد تا نما ودوظرف ساختمان که در دیدرس میباشند بظورزیبایی بسازند تا انشاالله نمای شهرمان زیبا وجذاب گردد تابرای توریست های میهمان جالب توجه باشد.

6-ساختن میادین وگل کاریها.

بایدبگویم که شهردارها باید مهندسین مشاور برای هر رشته از کارشان استخدام کنند برای مثال .

مهندس مشاور ترافیک .مهندس مشاور برای ساخت خیابان وپیاده روها.مهندس مشاور درامور گلکاری .مهندس مشاور درامور پارک سازی وگلکاریها ی چهارراه ها ومیدانها .مهندس مشاور در امور زیباسازی شهر .

که این گروه باهمکاری بدون مخالفتهای بیجا فقط بمنظور زیباسازی شهر باهم همکاری کنند ودرضمن آقای شهردار شخصا" از دخالت دراین امور خوداری واعمال عقیده نکند چون درمحدوده تحصیلات ایشان ممکن است نباشد ودرصورت دخالت یک خرابکاری برگ وشاید غیر قابل علاج بوجود بیاورد