۱۰- تشکر از کارهای شهردار فعلی  چاپ
تاریخ : جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388

10- درخاتمه میخواهم از آقای شهردار که فعلا" مورخ 28-1-1388شهردار کرمان میباشد بخاطر زحماتشان تشکر بنمایم چون از وقتیکه ایشان شهر دار شده اند مشغول بکارها باز سازی شهر میباشند مشغول سنگفرش کردن پیاده روها واسفالت واصلاح خیابانها هستند ومیخواستم از ایشان خواهش کنم که دستور بدهند که سنگهای ضخیم وباسیمان محکم درست کنند که مثل آجر کاری قبلی پیاده روهانشود . آجر ها صاییده وسیمانهای بندکشی بماند که باعث زمین خوردن مردم نشوند

ودرموقع اسفالت خیابانه حتما"شیب بطرف جوبهای بغل خیبان باشد ودرحاشیه جدول آب راه کم عمقی باسیمان درست کنند ودر فاصله هر ده متر با شیار ی در جدول ایجاد میشود بداخل جوی آب سرازیر شود که باعث آب گرفتگی خیابان نشو د مثل خیابان میرزازضای کرمانی وشبیه به خیابانی که جدیدا" از میدان خواجو کشیده شده.