کاروانسرای گنجعلیخان  چاپ
تاریخ : دوشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1389

درمیدان گنجعلیخان که وارد شدم اولآ بسیار میدان کثیف و هیچگونه نظافت دران نمیشود وبا توجه باینکه این میدان تاریخی ومشهوری است هر توریستی که وارد کرمان میشود باینجامیاید برای دیدن بازار ومیدان بنابراین باید از نظر زیبایی نهایت سعی وکوشش بشود دوم اینکه دانشکه هنر هم در همین میدان است راستی گفتم دانشکه هر هوس کردم که نگاهی باین کاراوانسرای قدیمی بیندازم رفتم جلو سردر دیدم که کاشی کاری ان از چهل سال پیش تاکنون فرقی نکرده یعنی همانطور که خراب بوده تعمیر نشده یادداستانی افتادم برادربزرگم برایم تعریف کرده بود. 

 یکروز که بااو قدمی میزدیم به سردر این کاروانسرا رسیدیم نیمکت سنگی انجا روبروی درب وردی بود نشستیم برادرم میگفت که در زمان تحصیل همکلاسی داشتم که فامیلش کاشی تراش بود باهم از بازار میگذشتیم گفت تااینجاکه امده ایم بیا من سر ی به پدرم بزنم بعدبریم بخانه رفتیم پیش پدر او مشغول کاشی تراشیدن بود باهم مقداری صحبت کردیم مردبسیار خوب وجالبی بود ضمن حرفهایش میگفت من بیست سال هست که اینجا مشغول کاشی تراشی هستم هنوز کاشی کاری این جا تمام نشده البته این مضوع مربوط به زمان قبل از انقلاب هست وباز میبینیم بعداز انقلاب هم هنوز تمام نشده تاکی بااتمام  برسد باز خداوند عالم میداند. 

وار د دانشکه هنر شدم دیدم جماعتی دانشجو پراکنده وبیکار در حیاط این دانشکه مشغول به حرف زدن هستند وچند پسر باه صحبت میکردند یکدفع یک بالگد شروع کرد محکم به دماغه دیوار لگد زدن باخودم گفتم که این پره چرامثل حیوانات وحشی بجان دیوار افتاده این اثار تمدن ماست چرا با ید اینجور خرابش کرد ایا استاتید بانها اموزش نمیدهند که خرابکاری کار بدی هست . 

نمیدانم دانشکده های هنری امروزی درس کارگاهی وعملی ندارند من دانکده هنری در تهران درزما قبل از انقلاب میرفتم اموزش عملی داشتیم برای اینکه وقتی مدرک مهندسی رامیگیریم  

از کارکرد عمله وبنا اطلاعاتی داشته باشیم مثلآ پی کج چیده نود تراز باشد ویاگچ کار اگر بد کار کرد بفهمیم خلاصه بما گچ کاری .اجر چینی . نقاشی ساختمان  موکت وپارکت کوبی وسیمانکاری نجاری ورنگ شناسی خلاصه اینجور درسهای عملی یاد میدادن حالاهم اگر از وجود این دانشجویان استفاده میکردند و هم کاشکاری این ساختمان وبنائهای وتعمیرات انرا انجام میدادن وهم دانشجویان باکار عملی بطریقه کاشی کاری وگچ کاری وتعمیرات ساختمانهای قدیمی اشنامیشدن ومیاموختندایا بهتر نبود هم دانشوی باسواد وباتجربه تحویل جامعه میدادندوهم کار تعمیر ات دانشکه به ارزانترین قیمت تمام میشد وهم  ساختمان حفظ ونگهداری میشد  . شما خواننده عزیز جواب بدهید  ؟