میراث فرهنگی  چاپ
تاریخ : جمعه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1388

ویا ساعت مسجد جامع که مدتی است صدای دینگ دانگ آن بلند نمیشود واقعا"مگر اینها چقدر هزینه دارند میراث بجای اینکه صاحب ومالک ملک مردم بشود فعلا" همینهاراتعمیر وراه انداز ی بکند بعد اگر درآمدی داشت دنبال اثار تاریخی بگردد .

دوچیز مرا یاد کارهای میراث میاندازد یکی چندروز پیش تلویزیون بایکی از اهالی یک دهستان مصاحبه میکر د مصاحبه گر از آن شخص پرسید کهدر این روستای شما چه چیز کمبود دارین .گفت بسم الله الرحمان الرحیم این روستا ما یک امامزاده کم دارد اگر دولت کمک کند که مایک امام زاده بسازیم دیگر کمبودی نداریم که این مطلب باز مرا بیاد یک فرماندار شهری انداخت که استاندار وقت برای افتتاح ساختمانی بآجارفته بود استاندار از فرماندار پرسید که شما اثار تاریخی هم دارید یانه 

فرماندار بایک ژست فرماندارانه گفت اگر جناب استاندار از محل اعتبارات عمرانی سهمیه ای بمامرحت کنند قصد داریم یک بنای تاریخی بسیار زیبا بسازیم .

حالا میراث هم همین قصد رادارد باجلو گرفتن ساختمانهای حئاکثر پنجاه ساله سن میخواهد اثار باستانی درست بکند .

 اگر راست میگویند ارگ بم را باز سازی کنند .

من پیشنهاد میکنم که در امور شهری شهرداری ومیراث فرهنگی والبته باکمکهای استانداری از محل اعتبارات عمرانی به نوبت این ساختمان های بافت قدیم را خریداری نموده وآن تعداد از ساختمانها که واقعا"باستانی وسابقه تاریخی دارند آنهارا تعمیر و اطراف آنهارا با گل کاریهای زیبا 

وتعمیرات کافی براباز دید توریست ها وگردش گران آماده سازد وشهرداری هم باساختن پارکهاو پارکینگها وفروشگاهای زیبا وشهر بازیهای جالب وسینما وتآتر برای خو کسب درآمدی بکند .

که همه مردم از این تاسیسات استفاده خوبی ببرند .

یااینکه میراث اطراف گنبد جبلیه . تخت دریاقلی بیگ وبقیه اینچنین اثاری را زیبادرست میکرد مثلا"

بااستخرهای زیبا وفوارهاباچراغهای رنگین که باسنفونیهای زیبا میرقصندوحصاری برای آنها با میلهای آهنی در ست میکر ونگهبانانی برای ان استخدام میکرد که مردم شبها با خاطر جمع از دست اراذل واوباشها  درآجا به تفریح بگذرانند ورستورانی زیبا برای صرف شام ناهار وعصرانه وآب میوه وچای قهوه در آنجا احداث شود که هم محل در آمدی برای میراث میشود وهم برای تعمیرات جزئی ذخیره ای حاصل میشود